Dịch vụ Kiểm định Cần trục tháp

 

I:CẦN TRỤC THÁP LÀ GÌ?

 

Dịch vụ Cần trục tháp thường đuợc gọi là cẩu tháp, là loại máy nâng có bộ phận thân tháp có chiêu cao lớn.

Cần trục tháp là loại cần trục quay, có cần lắp với phần đỉnh tháp cố định hay di chuyển

Cần trục tháp dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng lên cao, lắp ráp các cấu kiện trong các công trình xây dựng có độ cao lớn, khối lưọng công việc lớn, thời gian thi công dài. Cần trục tháp thường được sử dụng để thi công nhà cao tầng, trụ cầu lớn, công trình thuỷ điện.

cần trục tháp tại công trình

 

II:CÁC LOẠI CẦN TRỤC THÁP

 

Dựa vào đặc điểm làm việc của thân tháp, cần trục tháp được chia làm 2 loại sau

1. Cần trục tháp có thân tháp quay

2. Cần trục tháp có thân tháp không quay (đầu tháp quay)

Dựa vào dạng cần, chia 2 loại:

1. Cần trục tháp có cần nâng hạ

2. Cần trục tháp có cần đặt nằm ngang

Dựa vào khả năng di chuyển :

1. Cần trục tháp đặt cố định

2. Cần trục tháp di chuyển trên ray

Dựa vào khả năng thay đổi độ cao, có các loại sau:

1. Cần trục tháp tự nâng, tăng dần độ cao bằng cách nối dài thêm thân tháp.

2. Cần trục tháp tự leo, cần trục leo dần lên cao theo sự phát triển độ cao của công trình.

3. Cần trục tháp không thay đổi được độ cao.

Dịch vụ kiểm định cần trục, cầu tháp các loại bao gồm tất cả các thiết bị nâng hàng kiểu cần và tự thay đổi tầm với như: Cần trục tự hành ô tô(bao gồm cả cẩu tự hành lắp trên xe tải), Cần trục tự hành bánh xích, Cần trục thiếu nhi, Cần trục tháp có đế tháp cố định, Cần trục tháp chạy trên ray, Cần trục tháp tự leo, Cần trục cầu cảng

cần truc tháp

 

III:các bước kiểm định.

 

Khi kiểm định cần tiến hành lần lượt theo các bước sau

1.1. Kiểm tra bên ngoài:

1.1.1. Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định; sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch. 

1.1.2. Xem xét lần l¬ượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:

- Kết cấu kim loại của thiết bị nâng, các mối hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của kết cấu kim loại, buồng điều khiển, thang, sàn và che chắn;

- Móc và các chi tiết của ổ móc 

- Cáp và các bộ phận cố định cáp (Đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo 

- Puly, trục và các chi tiết cố định trục ròng rọc

- Đường ray 

- Các thiết bị an toàn (hạn chế chiều cao nâng, hạ; hạn chế di chuyển xe con, máy trục);

- Kiểm tra điện trở nối đất không được quá 4,0Ω , điện trở cách điện của động cơ điện không dưới 0,5 MΩ (điện áp thử 500V);

- Các phanh phải kiểm tra theo quy định

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật thiết bị và đáp ứng các yêu cầu của mục 1.1.

1.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:

- Tiến hành thử không tải các cơ cấu và thiết bị, bao gồm: tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu;

- Các phép thử trên đ¬ược thực hiện không ít hơn 03 (ba) lần.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế.

1.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:

1.3.1. Thử tải tĩnh:

- Thử tải tĩnh thiết bị nâng dạng cầu phải tiến hành với tải thử 125% (mục 4.3.2 - TCVN 4244 : 2005) trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng yêu cầu (trọng tải do đơn vị sử dụng yêu cầu phải nhỏ hơn tải trọng thiết kế) và phải phù hợp với chất l¬ượng thực tế  của thiết bị;

- Thử tải tĩnh thiết bị nâng dạng cầu được thực hiện theo mục 4.3.2- TCVN 4244: 2005.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 (mười) phút treo tải, tải không trôi, sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc các hư hỏng khác (mục 4.3.2- TCVN 4244 : 2005).

1.3.2. Thử tải động:

- Thử tải động thiết bị nâng phải tiến hành với tải thử 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị (mục 4.3.2- TCVN 4244: 2005), tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu khác ứng với tải đó;

- Thử tải động thiết bị nâng căn cứ vào loại thiết bị và đ¬ược thực hiện theo các mục 4.3.2- TCVN 4244:2005.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư¬ hỏng khác.

1.3.3. Đối với thiết bị nâng hoạt động trong môi trường đặc biệt:

1.3.3.1. Những thiết bị nâng chỉ dùng để nâng hạ tải (nâng cửa ống thủy lợi, cửa ống thủy điện) thì: 

- Thử tải tĩnh theo 1.3.1;

- Có thể thử tải động với tải trọng bằng 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị (mục 4.3.2- TCVN 4244: 2005) khi không di chuyển thiết bị và xe con. Tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của các cơ cấu nâng, hạ ứng với tải đó.

Đánh giá:  Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng d¬ư hoặc các hư¬ hỏng khác.

1.3.3.2. Khi thử tải tĩnh và thử tải động những cầu trục phục vụ các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, trạm thủy lợi cho phép sử dụng thiết bị chuyên dùng để tạo tải trọng thử mà không cần dùng tải (thông thường dùng các xy lanh - pít tông thủy lực để tạo tải trọng thử). 

Trường hợp này cơ sở sử dụng hoặc nhà cung cấp, lắp đặt thiết bị phải lập quy trình vận hành thiết bị tạo tải trọng thử và phải được xác nhận giữa các bên liên quan. Tất cả các thiết bị đo lường, bảo vệ liên động và an toàn của thiết bị tạo tải trọng thử phải được kiểm tra theo đúng quy định.

- Thử tải tĩnh theo 1.3.1;

- Thử tải động với tải thử 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị phải được tiến hành không ít hơn 01(một) vòng quanh tang. Tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của các cơ cấu nâng, hạ ứng với tải đó.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hư hoặc các hư hỏng khác.

lắp cần trục tháp

 

IV:Điều kiện kiểm định

 

-Thiết bị phải ở dạng sãn sàng đưa vào kiểm định

-Hồ sơ kỹ thuật thiết bị phải đầy đủ

-đảm bảo nguồn điện áp ổn định cho công tác kiểm định

-Các yếu tố thời tiết môi truongf phải đủ điều kiện không làm ảnh hưởng đến công tác kiêm định

-Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị

 

V:TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

 

Tiến hành kiểm định phải tuân theo các trình tự sau

-Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài

-Kiểm tra kỹ thuật-không thử tải

-Các chế độ thử tải-phương pháp thử

 

VI:THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

 

-Thời hạn kiểm định định kỳ của cần trục tháp sử dụng trong thi công là 1 năm

-Đối với cần trục tháp có thời hạn chế tạo đến thời điểm kiểm định quá 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 6 tháng

-Trường hợp nhà chế tạo hoạc yêu cầu cơ sở về thời hạn kiểm định ngăn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở

-Khi rút ngắn thời hạn kiểm định,kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định

-Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy chuẩn đó

Công ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM với nòng cốt nhân sự nhiều năm kinh nghiệm làm kiểm định tại các trung tâm kiểm định của nhà nước chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định cần trục thápkiểm định cẩu tháp với tiêu chí An toàn – Chính xác – Kịp thời.

Chúng tôi luôn tạo sự tin cậy cho Khách hàng & Đối tác bằng uy tín cùng dịch vụ chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kiểm định cần trục tháp, cẩu tháp!

 
CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN