Dịch vụ Kiểm định Vận thăng

 

1:PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 1.1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn được áp dụng để kiểm định lần đầu,định kỳ,và bất thường đối với máy vận thăng đang thi công xây dựng thuộc danh mục máy,thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do bộ lao động-thương binh vad xã hội ban hành và thuộc thẩm quyền quản lý của bộ xây dựng

 1.2 Đối tượng áp dụng

 

 -các doanh nghiệp,cơ quan,tổ chức,cá nhân sơ hữu quản lý vận dụng,vận thăng trong thi công tại mục 1.1 của quy trình

 -Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

vận thăng nâng hàng

 2 các bước kiểm định

 

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau

 

 -Kiểm tra hồ sơ,lý lịch vận thăng

 

 -Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài

 

 -Kiểm tra kỹ thuật-thử không tải

 

 -Các chế độ thử tải-phương pháp thử

 -Xử lý kiểm định

 3:ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH

 

Khi tiến hành kiểm định cần phải tuân thủ các điều kiện sau

 

 -Thiết bị phải ở trạng thái sãn sàng đưa vào kiểm định

 

 -Hồ sơ kỹ thuật tài liệu phải đầy đủ

 

 -Đảm bảo nguồn điện đủ điện áp cho công tác kiểm định

 

 -Các yếu tố môi trường thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định

 -Các điều kiện về an toàn,vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị

 4:TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

Phần điện:Kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường:

 

 Kiểm tra dây cáp điện xem có hiện tượng sờn, xước, đứt, hở điện hoặc thiếu tin cậy không.

 

 Kiểm tra hệ thống nút bấm điều khiển, nút bấm chuông, nút bấm dừng khẩn, đèn báo pha phải đảm bảo vận làm việc tốt.

 

 Kiểm tra chuyên sâu bằng các thiết bị chuyên dụng:

 

 Kiểm tra điện trở cách điện của động cơ, điện trở tiếp địa của thiết bị và vỏ ngoài kim loại, kết cấu thép cần phù hợp với yêu cầu quy định.

 

 Phần cơ khí:

 

 Kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường:

 

 - Kiểm tra bộ phận có chuyển động cơ học như dây cáp, pulley, dây cáp dẫn đối trọng, các ống hãm, chốt an toàn.

 

 - Kiểm tra hệ thống đốt nối, hệ thống con lăn, bánh tỳ, bánh răng cần phải đảm bảo tốt.

 

 - Kiểm tra hệ thống hành trình an toàn của cửa hàng rào và cửa lồng, cữ hành trình lên và xuống và trung gian phải hoạt động tốt, tin cậy.

 

 Kiểm tra chuyên sâu bằng các thiết bị chuyên dụng:

 

 - Kiểm tra tình hình mài mòn của các con lăn dẫn động. Kiểm tra khe hở phải đảm bảo tiêu chuẩn đã quy định.

 

 - Kiểm tra độ mài mòn của má phanh động và tĩnh. Điều chỉnh khe hở quy định 0.3 mm.

 

 - Kiểm tra bộ phòng rơi qua việc tiến hành thử nghiệm rơi bằng cách ngắt điện đột ngột, khoảng cách rơi tải tự do cho phép thông thường là dưới 1m. 

 - Kiểm tra, thử tải theo quy trình kiểm định 

Công ty Kiểm Định Thiết Bị Việt Nam với nòng cốt là những kiểm định viên nhiền năm kinh nghiệm tại các trung tâm kiểm định của nhà nước chuyên cung cấp 

dịch vụ kiểm định vận thăng cho các doanh nghiệp, tổ chức.

 
vận thăng nâng người
 5:CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG NÂNG NGƯỜI,NÂNG HÀNG.

 Các tiêu chuẩn an toàn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong quá trình kiểm định vận thăng: 

 • QCVN 07: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

 •  QCVN 16:2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng

 •  QTKĐ 20-2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định anto vận thăng nâng hàng

 •  TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

 •  TCVN5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng

 •  

  TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung

 •  TCVN5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

 •  TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn

 •  TCVN9358 : 2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

 6:SỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:

 •  Lập biên bản kiểm định vận thăng. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch, dán tem kiểm định (khi đạt yêu cầu)

 •  Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định vận thăng.

 

sử lý kết quả kiểm định

 7:THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG.

 •  Thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với vận thăng nâng hàng có thời gian sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

 •  Hạn kiểm định định kỳ vận thăng nâng hàng có thể bị rút ngắn hơn do các quy định khác của nhà chế tạo hoặc yêu cầu đơn vị sử dụng

 8:CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG.

Chi phí kiểm định vận thăng nâng hàng được Nhà nước quy định mức phí tối thiểu tại thông tư số 

41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên tải trọng làm việc của vận thăng.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định vận thăng có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với 

SITC để biết thêm chi tiết.

 CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÓ LIÊN QUAN